Werkgevers vergeten ziektepreventie maatregelen in te zetten om personeelstekorten te voorkomen

Werkgevers vergeten ziektepreventiemaatregelen in te zetten om personeelstekorten te voorkomen Werknemers zien dat ruim de helft van de werkgevers zich actief inzetten om ziekteverzuim te voorkomen. Vraag je echter aan werkgevers wat zij doen om te investeren in de groei van werknemers in het kader van de krappe arbeidsmarkt, dan bungelt verzuimpreventie bij werkgevers praktisch […]

Doorwerken na AOW en al ziek: loondoorbetalingsplicht van 13 weken blijft

Vanaf juli 2023 zal de loondoorbetalingsperiode voor AOW-gerechtigde werknemers worden verkort van dertien naar 6 weken. Voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die op 1 januari 2023 al ziek zijn, blijft de loondoorbetalingstermijn van 13 weken gelden. Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is geregeld dat voor AOW-gerechtigde werknemers het opzegverbod bij ziekte, […]

De WIA-aanvraag en de vertragingen bij het UWV

Het lukt UWV geregeld niet om een beslissing te nemen op de WIA-aanvraag binnen de gestelde termijn. In sommige gevallen kan de aanvrager een vergoeding krijgen conform de wet Dwangsom en beroep. Het UWV kampt met grote achterstanden bij de claimbeoordeling van de WIA-aanvragen. Het tekort aan verzekeringsartsen is groot en mede door Covid zijn de […]

Extra druk op arbeidsmarkt door stijgende aantal zieken

Het alsmaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers legt extra druk op de arbeidsmarkt. Daarvoor waarschuwt Nationale-Nederlanden bij de publicatie van het eerste trendrapport ‘ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’. De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 naar recordhoogte gestegen, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand. Het Centraal Planbureau […]

Vanaf 1 januari jl. heet de Inspectie SZW nu Nederlandse Arbeidsinspectie

Per 1 januari 2022 is de naam van de Inspectie SZW veranderd in Nederlandse Arbeidsinspectie. De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 ontstaan door samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Vanaf 1 januari 2022 is de naam opnieuw gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie. De nieuwe naam […]

Handreiking werken met langdurige coronaklachten

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handreikingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden. De handreikingen zijn gebaseerd op de ervaringen van mensen met langdurige coronaklachten, en de kennis en ervaring van deskundigen die mensen met langdurige coronaklachten bij werk begeleiden. De informatie is […]

Ongekend hoge stijging van 33% in aantal ziekmeldingen in november

In november 2021 steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland verder door naar een uitzonderlijk hoog niveau van 5,1%. Ook het aantal ziekmeldingen in november steeg in een maand tijd meer dan ooit; met 33%. Griep en COVID-19 veroorzaakten het meeste verzuim. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van de HumanTotalCare […]

Mogelijkheid financiële tegemoetkoming eigen teststraat

Het is mogelijk als werkgever die hun medewerker(s) op locatie willen laten testen om een tegemoetkoming aan te vragen. De tegemoetkoming is € 61,06 per afgenomen test. Deze regeling is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid (in totaal € 450 miljoen beschikbaar gesteld) en loopt een half jaar met een mogelijkheid tot verlening.De regeling […]

Wetvoorstel bedrijfsarts leidend

Vanaf 1 september 2021 zou het advies van de bedrijfsarts leidend zijn bij de beoordeling van het re-integratietraject. Het wetsvoorstel is echter controversieel verklaard. Door het wetsvoorstel zou een verschil tussen het medisch oordeel van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV geen reden meer zijn voor een loonsanctie voor de werkgever.Echter, gezien de […]

Ziekteverzuim (4de kwartaal) sinds 18 jaar nog niet zo hoog geweest in Nederland

Onder de Nederlandse werknemers is het ziekteverzuim sinds 2002 niet zo hoog geweest als in de laatste 3 maanden van vorig jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid was in het 4de kwartel van 2020 4,9%. In de gezondheids- en welzijnszorg was het ziekteverzuim met 6,8% het hoogst, een […]