De WIA-aanvraag en de vertragingen bij het UWV

Het lukt UWV geregeld niet om een beslissing te nemen op de WIA-aanvraag binnen de gestelde termijn. In sommige gevallen kan de aanvrager een vergoeding krijgen conform de wet Dwangsom en beroep.

Het UWV kampt met grote achterstanden bij de claimbeoordeling van de WIA-aanvragen. Het tekort aan verzekeringsartsen is groot en mede door Covid zijn de achterstanden nog groter geworden. Normaliter geldt dat het UWV 8 weken de tijd nodig heeft voor de WIA-claimbeoordeling. Uiterlijk in week 93 moet de werknemer de WIA-aanvraag indienen. Het UWV moet dan voor het einde van de 104 weken tot een uitspraak komen over wel of geen recht op een WIA-uitkering. Helaas wordt deze periode vrijwel niet meer gehaald.

Het gevolg is dat het na 104 weken arbeidsongeschiktheid nog steeds onduidelijk is of de werknemer wel of niet een WIA-uitkering krijgt. En een werkgever zal na 104 weken ziekte alleen nog de loonwaarde van de passende arbeid betalen. Voor het deel dat iemand ziek is, is er geen loondoorbetalingsplicht meer (tenzij de cao een derde jaar loondoorbetaling bij ziekte kent).

Het UWV informeert de werknemer wel dat er een voorschot op een uitkeringsrecht (WIA of WW) aangevraagd kan worden. Een eventueel te veel betaald voorschot vordert het UWV niet terug. Ze willen niet dat de werknemer benadeeld wordt door de achterstanden bij het UWV.


Hoe de WIA-aanvraag versnellen?

Wat kan de werknemer doen om de WIA-aanvraag te versnellen zodat hij of zij duidelijkheid krijgt over de mate van arbeidsongeschiktheid? De aanvrager kan het UWV in gebreke stellen voor het niet tijdig beslissen.

Het UWV is namelijk verplicht om binnen een bepaalde periode een beslissing te nemen over een aanvraag voor een uitkering of een subsidie. De periode waarbinnen het UWV kan beslissen staat altijd in de ontvangstbevestiging die het UWV na de aanvraag terugstuurt naar de aanvrager. Het UWV kan binnen deze beslissingsperiode nog wel met een reactie komen dat zij de periode van de beslissing onderbreken of verlengen.


Verlenging van de beslistermijn

Er is sprake van een verlenging van de oorspronkelijke periode als ze meer tijd nodig hebben om te beslissen. UWV benoemt daarbij dan de nieuwe termijn. Het verlengen van de beslistermijn mag alleen als dat tijdig binnen de oorspronkelijke periode aangegeven wordt. Dit gebeurt meestal met als reden dat er nog medisch advies nodig is. Het UWV neemt dan in de brief de nieuwe periode op waarbinnen de betrokkene een nieuwe beslissing kan verwachten.


Onderbreking van de beslistermijn

Het kan ook zijn dat het UWV de periode van de beslissing onderbreekt. Dit komt voor als er niet genoeg gegevens zijn om de beslissing te kunnen nemen. Hierover stuurt het UWV dan altijd een brief welke gegevens nog nodig zijn. De periode van de beslistermijn gaat dan pas weer lopen als alle benodigde gegevens binnen zijn.


Melding te late beslissing

Als het UWV de benoemde termijn niet haalt en geen brief heeft gestuurd om de termijn te verlengen, dan kan de aanvrager (dus de werknemer) het UWV vragen om alsnog snel te beslissen. Dit is mogelijk met formulier ‘Melding te late beslissing UWV’. Het UWV heeft dan nog twee weken de tijd om tot een beslissing te komen. Tijdens deze periode van twee weken heeft het UWV geen mogelijkheden meer om de periode te verlengen of te onderbreken.


Wet Dwangsom en beroep

Als het UWV niet binnen twee weken beslist, kan de aanvrager een vergoeding krijgen conform de wet Dwangsom en beroep.
De hoogte van de vergoeding is in 2022:
• de eerste 14 dagen € 23 per dag;
• de volgende 14 dagen € 35 per dag;
• de volgende dagen tot en met de 42e dag € 45 per dag.
De vergoeding loopt maximaal 42 dagen en is nooit hoger dan € 1.442.

De vergoeding begint 2 weken na de dag dat de melding te late beslissing bij UWV is binnengekomen. De dag waarop het UWV de beslissing neemt op de aanvraag is de laatste dag van de vergoeding.

Bronvermelding UWV

Andere interessante artikelen