Onze verzekeringsoplossingen

Onze verzekerings-oplossingen

Ons kantoor bemiddelt in verzekeringen voor uw personeel, ook als u eigenrisicodrager bent. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en bijhorende kosten.  

RST Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering beschermt werkgevers tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim bij werknemers. 

RST Verzuim ontzorgverzekering

De MKB Verzuimontzorg Verzekering is ontworpen om u gemoedsrust te bieden en u te helpen de financiële gevolgen van ziekteverzuim te beheersen.

RST Wia-Bodem verzekering

De WIA Bodem is een cruciaal sociaal vangnet dat is opgezet om werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard. 

RST WGA-HIAAT verzekering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RST WIA-EXCEDENTverzekering

De WIA Excedent Verzekering biedt een aanvullende dekking bovenop de WIA-uitkering, zodat uw medewerkers financiële zekerheid behouden.

RST WGA Eigen risicodragen

Biedt werkgevers de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over de re-integratie en financiële verantwoordelijkheid voor arbeidsongeschikte werknemers. 

RST ZW Eigen risicodragen

Met de ZW ERD Verzekering kunt u ervoor kiezen om zelf het risico van ziekteverzuim op u te nemen, in plaats van het te laten afhandelen door het UWV.

RST COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

In geval van een ongeluk dat resulteert in blijvende invaliditeit, overlijden of andere ernstige letsels, voorziet deze verzekering in een vooraf bepaalde uitkering aan de benadeelde of hun nabestaanden.