RST COnsultancy

Stap 3: Wat is RST Consultancy?

Als fullservice kantoor is onze dienstverlening niet compleet zonder Consultancy. Ook onverzekerbare diensten (zoals zicht op geldstromen binnen de sociale zekerheid) en preventie-adviezen vormen een belangrijk onderdeel van integraal risicomanagement. 

Uit onderzoek blijkt dat de geldstromen die gemoeid zijn met sociale zekerheid veelal niet of niet volledig inzichtelijk zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat er veelal nauwelijks op dit soort cijfers wordt gestuurd vanwege de onbekendheid met deze materie en omdat de benodigde data zich op verschillende afdelingen bevindt.  

Riskmanagement

Riskmanagement is een uitbreiding op de Quickscan. Op basis van onze inventarisatie stellen wij een adviesrapport op. Met dit rapport geven wij u inzicht in de (continuïteits)risico’s en visualiseren wij de aanzienlijke geldstromen die met de factor arbeid gemoeid zijn. In het rapport belichten wij tevens belangrijke zaken zoals uw arbobeleid, uw verzuimprotocol, uw WIA-protocol, het wel of niet eigen risicodrager worden voor de WGA en Ziektewet en welke impact de continu veranderende wetgeving heeft op uw bedrijfsvoering. Uiteraard ontvangt u concrete voorstellen van ons om uw risico’s te beperken. 

Werkhervattingskas-check of overige diensten

Uw organisatie kan mogelijk veel geld besparen door een WerkHervattingsKas-check door ons te laten uitvoeren. Daarbij kunnen wij u adviseren omtrent eigenrisicodragen voor de WGA en de Ziektewet. Tevens kunnen wij een marktconformiteitsonderzoek verrichten met betrekking tot uw huidige verzekeringspakket. Ook kunnen wij rapportages opstellen op basis van uw verzuimpercentages. Daarnaast verzorgen wij presentaties aan personeelsleden en OR.

Uw externe risicoadviseur

Op basis van onze jarenlange expertise van deze complexe materie kunnen wij u op diverse gebieden bijstaan als uw externe en onafhankelijke consultant. Nieuwsgierig geworden naar onze transparante dienstverlening op Consultancy basis? Neem de proef op de som, neem contact met ons op en laat u in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek aangenaam verrassen. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u de risico's rondom uw personeel goed inzichtelijk?

Wij zijn graag uw gids in het woud van wet- en regelgeving