Ziekteverzuim (4de kwartaal) sinds 18 jaar nog niet zo hoog geweest in Nederland

Onder de Nederlandse werknemers is het ziekteverzuim sinds 2002 niet zo hoog geweest als in de laatste 3 maanden van vorig jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid was in het 4de kwartel van 2020 4,9%.

In de gezondheids- en welzijnszorg was het ziekteverzuim met 6,8% het hoogst, een stijging van 0,9% ten opzichte van het 4de kwartaal van een jaar eerder. Het is het hoogste ziekteverzuim sinds 18 jaar tijd. Ook de horeca kende voor het 4de kwartaal 2020 een sterke toename van het ziekteverzuim, namelijk van 4,3% naar 5,8%. Deze toename van het ziekteverzuim is nooit eerder gehaald.
In de overige dienstverlening (kappers, schoonheidsspecialisten  en wasserijen) is het ziekteverzuim van 4,9% gestegen met 1,0%, ook dit bovengemiddeld. In de industrie was er ook sprake van een toename, namelijk van 0,5% met een totaal van 6,1%. Het ziekteverzuim in de financiële dienstverlening was het laagst, namelijk 2,8% (onveranderd t.o.v. een jaar eerder).

Het is van groot belang om pro actief te handelen om ziekteverzuim te voorkomen of te minimaliseren (zeker nu in coronatijd). Ons advies is dan ook om een goed ziekteverzuimprotocol te hanteren en als leidinggevenden signalen in een vroeg stadium te herkennen om zo verzuim te voorkomen.

Zorg voor goede en transparante communicatie met uw medewerkers, ook als uw medewerker ziek is. Toon uw betrokkenheid om te voorkomen dat de afstand tussen de zieke medewerker en de werkvloer te groot wordt. Een goede arbodienst kan veel hulp en advies bieden, werk samen om ervoor te zorgen dat medewerkers weer snel terug kunnen keren in het arbeidsproces.

Heeft u vragen of behoefte om hierover te sparren, wij denken graag met u mee!

Andere interessante artikelen