Werkgevers vergeten ziektepreventie maatregelen in te zetten om personeelstekorten te voorkomen

Werkgevers vergeten ziektepreventiemaatregelen in te zetten om personeelstekorten te voorkomen

Werknemers zien dat ruim de helft van de werkgevers zich actief inzetten om ziekteverzuim te voorkomen. Vraag je echter aan werkgevers wat zij doen om te investeren in de groei van werknemers in het kader van de krappe arbeidsmarkt, dan bungelt verzuimpreventie bij werkgevers praktisch onderaan de prioriteitenlijst.

Opvallend is dat werkgevers en werknemers wel vinden dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Maar liefst 79% van werkgevers en 88% van werknemers vinden het goed dat er een wettelijke zorgplicht is voor werkgevers. Het ontbreken van sommige preventiemaatregelen wordt weggewoven door het feit dat de er geen handhaving is of de boetes laag zijn. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Verzuimpreventie in Nederland’ dat in opdracht van Acture is uitgevoerd door NoTies onder meer dan 1.500 werkgevers en werknemers.
Maudie Derks, CEO van Acture: ‘Ik wil niet al te veel generaliseren. Ik ken voldoende werkgevers die het tegendeel bewijzen. Maar als je de cijfers uit dit onderzoek ziet, dan schrik ik wel. Werkgevers zijn goed op de hoogte van hun zorgplicht en vinden het terecht dat ze die hebben, maar hun houding neigt naar soms naar wat opportunisme.’

Zij vervolgt: ‘Het is goed om te zien dat 53% van de werkgevers zich inzet om ziekte en uitval te voorkomen. Echter, dat houdt in dat er ook werkgevers zijn die toch te weinig doen terwijl hier zo veel winst te behalen is. Zeker 43% van de werkgevers vraagt naar de fysieke en mentale gezondheid, maar 34% doet dat niet. Ik wil graag het glas ‘half vol’ kijken, maar neig nu naar het glas ‘half leeg’ te willen zien. Onze ervaring leert dat er een hoop arbeidspotentieel beschikbaar komt als uitval wordt voorkomen of wordt ingekort. Maar kennelijk vinden werkgevers en werknemers dat niet allemaal zo belangrijk en dat is zorgelijk. De knop moet echt om bij de werkgever want gezien de krappe arbeidsmarkt zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om ook uitval te voorkomen. Om het organisaties makkelijk te maken hebben we een Orange Paper geschreven met de titel ‘Preventie is niet ingewikkeld, maar je moet het wel organiseren’.

Derks: “Bewezen is dat het actief begeleiden van zieke medewerkers vanaf dag één werkt. Werknemers worden serieus genomen en krijgen de aandacht die ze verdienen. De winst die je behaalt met het regelmatig contact zoeken met de zieke is enorm. Deze begeleiding betaalt zich uit en is goed voor werknemer en werkgever. En feitelijk dus ook goed voor de BV Nederland.”

Liever sfeer en flexibiliteit
Uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers gezondheid niet zo belangrijk vinden. Wanneer werknemers solliciteren, is het zeker geen prioriteit dat de potentiële werkgever zich actief inzet om ziekte of uitval te voorkomen of dat er gezondheids- of vitaliteitsprogramma’s aanwezig zijn in de organisatie. Zij vinden het veel belangrijker dat er door hun werkgever wordt gewerkt aan een positieve bedrijfscultuur (67%). Ook het inrichten van flexibele werktijden (61%) moet ervoor zorgen dat medewerkers de werkgever aantrekkelijk (blijven) vinden.

Kijk je naar werkgevers, dan zijn dit ook juist de zaken waar zij de meeste tijd en geld in willen investeren. Om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, investeert 69% van de werkgevers in ontwikkeling en groei van de werknemers, gevolgd door automatisering (63%) en flexibele tijden en thuiswerken (63%). Van de gevraagde zaken, stond het willen investeren in ziekte en preventie bijna onderaan de prioriteitenlijst. Het niet willen investeren in ziekte en preventie wordt gedreven doordat werkgevers niet worden geprikkeld om actie te ondernemen door gebrek aan handhaving of lage boetes.

Andere interessante artikelen