Wetvoorstel bedrijfsarts leidend

Vanaf 1 september 2021 zou het advies van de bedrijfsarts leidend zijn bij de beoordeling van het re-integratietraject. Het wetsvoorstel is echter controversieel verklaard.

Door het wetsvoorstel zou een verschil tussen het medisch oordeel van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV geen reden meer zijn voor een loonsanctie voor de werkgever.
Echter, gezien de demissionaire status van het kabinet is het betreffende wetsvoorstel controversieel verklaard. Dit voorstel wordt dus doorgeschoven naar een nieuw kabinet en het is dus de vraag of en zo ja, wanneer het doorgaat.
Bron artikel (www.verefi.nl)

Andere interessante artikelen