Doorwerken na AOW en al ziek: loondoorbetalingsplicht van 13 weken blijft

Vanaf juli 2023 zal de loondoorbetalingsperiode voor AOW-gerechtigde werknemers worden verkort van dertien naar 6 weken. Voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die op 1 januari 2023 al ziek zijn, blijft de loondoorbetalingstermijn van 13 weken gelden.

Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is geregeld dat voor AOW-gerechtigde werknemers het opzegverbod bij ziekte, de loondoorbetalingplicht bij ziekte en de duur van het recht op ziekengeld korter duren dan voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel had de regering een termijn van 6 in plaats van 104 weken voorgesteld. Er waren echter zorgen over mogelijke verdringingseffecten voor niet AOW-gerechtigden. Daarom is bij wijze van overgangsmaatregel de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden op 13 weken gesteld. Die overgangsmaatregel loopt volgend jaar af. In de Verzamelwet 2023 van SZW is die wijziging aangekondigd en wordt uitgelegd hoe het overgangsrecht eruit gaat zien.

Termijn van 13 weken blijft gelden
De voorgestelde wijziging houdt in dat voor de groep werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die op het vast te stellen tijdstip al ziek waren de termijn van 13 weken blijft gelden voor het recht op ziekengeld, loondoorbetaling bij ziekte en het opzegverbod bij ziekte. Voor ziektegevallen die op of na die datum ontstaan, gaat de termijn van 6 weken gelden (eerbiedigende werking).

Binnen 4 weken opnieuw ziek
Om te bepalen welke termijn van toepassing is, moeten ook de regels over de samentelling van ziekteperioden in acht worden genomen. Als twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen, wordt dit gezien als één ziekteperiode.

Voorbeeld
Als een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd de Ziektewet instroomt voor het vast te stellen tijdstip bestaat recht op ziekengeld voor een periode van maximaal 13 weken. Als de werknemer binnen deze termijn weer herstelt en daarna binnen 4 weken opnieuw ziek wordt kan hij de maximale termijn van 13 weken volmaken. Vanwege de samentelling van ziekteperioden geldt dat ook als de eerste dag van de tweede ziekteperiode gelegen is na het vast te stellen tijdstip.

Iets langere uitkeringsduur
De wijziging van het overgangsrecht bij de Ziektewet heeft tot gevolg dat een beperkte groep ZW-gerechtigden een iets langere uitkeringsduur hebben; zij behouden het recht op 13 weken ziekengeld.

Zes weken vanaf 1 juli 2023
Het voornemen is deze wijzigingen met ingang van 1 januari 2023 in werking te laten treden. Het tijdstip vanaf wanneer de termijn van 6 weken gaat gelden zal niet eerder dan 1 juli 2023 zijn vanwege de voorbereidingstijd die UWV nodig heeft.

Bronvermelding VEREFi nieuwsbrief november 2022

Andere interessante artikelen