RST Continuïteit

Stap 2: Wat is RST Continuïteit?

Integrale implementatie

Indien u op basis van ons Riskmanagementrapport en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien besluit om samen het vervolgtraject in te gaan dan kunnen wij alle verzekerbare regelingen voor u realiseren en de administratieve rompslomp die hierbij komt kijken volledig verzorgen.

Totale ontzorging

Zodra wij als uw uitvoerder aan de slag gaan dan hoeft u zich niet meer druk te maken over uw werkgeversverantwoordelijkheid op het gebied van uw verzekerde regelingen. U heeft 24 uur per dag toegang tot uw eigen digitale omgeving. 

Bescherming continuïteit

Zodra wij de uitvoer van uw regelingen hebben overgenomen stopt onze dienstverlening uiteraard niet, voor ons staat de doorlopende bescherming van uw bedrijfscontinuïteitsrisico’s voorop. We hebben immers aangetoond dat er meer is dan alleen verzekeren. Wij zullen u dan ook adviseren en begeleiden bij de te maken keuzes die passen bij uw risicoprofiel en risicobereidheid zodat er altijd sprake is van passend advies. Dit geeft u de rust en de zekerheid dat uw risico’s rondom sociale zekerheid goed in kaart zijn gebracht en dat u zelf te allen tijde de regie in handen heeft. 

Excellente nazorg

Vanuit onze expertise houden wij uiteraard continue vinger aan de pols en zullen wij u gericht en tijdig adviseren over impactvolle veranderingen. Ook komen wij jaarlijks bij u langs met onze updatepresentatie. Wij geloven in een duurzame relatie en steken daar met plezier veel tijd en energie in!

Heeft u de risico's rondom uw personeel goed inzichtelijk?

Wij zijn graag uw gids in het woud van wet- en regelgeving