Extra druk op arbeidsmarkt door stijgende aantal zieken

Het alsmaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers legt extra druk op de arbeidsmarkt. Daarvoor waarschuwt Nationale-Nederlanden bij de publicatie van het eerste trendrapport ‘ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’.

De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 naar recordhoogte gestegen, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand. Het Centraal Planbureau voorspelde eerder al dat deze grote krapte voorlopig aan zal houden. Tegelijkertijd stijgt ook het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikte werknemers. Zo komt de arbeidsmarkt én de uitvoering van het socialezekerheidsstelsel nog verder onder druk te staan, volgens Nationale-Nederlanden.

In 2021 kostte ziekteverzuim Nederland in totaal al meer dan 18 miljard euro. Daardoor wordt het nog belangrijker dat werkgevers, werknemers, UWV, verzekeraars en alle specialisten beter gaan samenwerken om werknemers vitaal aan het werk te houden.

Ziekteverzuim 75% hoger in eerste kwartaal 2022
Het coronavirus en de coronamaatregelen drukten sinds maart 2020 en daarna een grote stempel op de vitaliteit en de inzetbaarheid van werknemers. In het eerste kwartaal van 2022 was het ziekteverzuim ruim 75% hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Dat is een groot probleem voor werkgevers. Het ziekteverzuim steeg de afgelopen jaren het hardst in kleine bedrijven. Middelgrote en grote bedrijven volgen de landelijke verzuimtrend. Gelukkig zijn er halverwege het tweede kwartaal van 2022 de eerste tekenen van herstel te zien.

Corona belangrijkste oorzaak groei uitkeringen
Corona zorgt voor een grotere groei aan uitkeringen, stelt Nationale Nederlanden in het trendrapport. Veel mensen kregen een ernstige vorm van corona naast een bestaande aandoening. Het is volgens hen daarom aannemelijk dat het aandeel mensen met long covid-klachten het aantal WIA-uitkeringen nog verder laat toenemen. Een mogelijke oplossing om de negatieve tendens te keren, is het nog steviger inzetten op de re-integratie van werknemers en voorkomen dat werknemers uitvallen. Uit het trendrapport blijkt dat de gezondheidszorg, met 18 procent van alle werkenden in Nederland, dé sector is met het hoogste verzuim (7,5 procent), ruim 2 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Psychisch verzuim
Van alle werkgevers met werknemers die langer dan een jaar verzuimden, had bijna een kwart (23 procent) corona als verzuimoorzaak. Meer dan de helft van het verzuim wordt veroorzaakt door ‘werkdruk, werkstress’ en ‘lichamelijk te zwaar’ werk. Bij 31 procent van alle ziekmeldingen was de verzuimoorzaak ‘psychisch verzuim door werkdruk of stress’. Het verzuim stijgt het hardst bij kleine bedrijven die in de regel minder afwezigheid door ziekte kennen.

Bronvermeldig: VeReFij

Andere interessante artikelen