Handreiking werken met langdurige coronaklachten

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handreikingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden.

De handreikingen zijn gebaseerd op de ervaringen van mensen met langdurige coronaklachten, en de kennis en ervaring van deskundigen die mensen met langdurige coronaklachten bij werk begeleiden. De informatie is gericht op werknemers en ZZP’ers met langdurige coronaklachten, werkgevers en zorgverleners die aandacht willen besteden aan de werksituatie van hun patiënt/cliënt.

De handreiking start per doelgroep met tips over en aandachtspunten voor werken met langdurige coronaklachten. Ook geeft het meer algemene informatie over corona en werk en een handig overzicht van mogelijke hulp.

Op de website Covid-19 en werk zijn naast de handreikingen ook tools te vinden die kunnen helpen bij werkhervatting bij langdurige coronaklachten.

Bronvermelding: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Andere interessante artikelen