Quarantaineziekteverzuim en vaccinatieplicht

Bent u als werkgever verplicht uw werknemer door te betalen tijdens quarantaineziekteverzuim en mag u uw werknemers dwingen zich te laten vaccineren of bewijs te vragen of uw werknemer getest is?

Quarantaineziekteverzuim (werknemers zonder klachten)
Als op dit moment één van uw werknemers (zonder aantoonbare klachten) thuis moet blijven en niet op het werk mag verschijnen door mogelijke coronabesmetting omdat hij/zij in quarantaine moet bent u verplicht het loon door te betalen.  Dit geldt ook als uw werknemer wellicht niet ziek is en wanneer uw werknemer niet aan het werk kan omdat thuiswerken niet mogelijk is. 
U kunt als werkgever geen beroep doen op de verzuimverzekering omdat er geen sprake is van ziekte. Quarantaine is geen ziekte en wordt daarom niet gedekt door een ziekteverzuimverzekering. Dit kan alleen in het geval als er sprake is van echt ziek zijn en arbeidsongeschikt.

Bewijs vragen of werknemer getest is
Op grond van de privacywetgeving mag u als werkgever uw werknemers niet controleren op mogelijke besmetting met het coronavirus. U mag ook niet de lichaamstemperatuur meten 

en gegevens over de gezondheid registreren, dat mag allen gedaan worden door een bedrijfsarts. Werkgevers mogen werknemers wel vragen om bij zichzelf na te gaan of ze gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. De bedrijfsarts kan ook gevraagd worden de betreffende medewerkers hierover te adviseren.

Vaccinatieplicht
Het is op dit moment niet verplicht om je te laten vaccineren met het coronavaccin.
U mag uw werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren.

Vaccinatiebewijs (artikel bron gezondheidsraad)
Etische en juridische afwegingen COVID-19- vaccinatie

Het demissionaire kabinet is op dit moment niet van plan drang toe te passen bij vaccinatie. Het is echter mogelijk dat instellingen en bedrijven wel vaccinatiebewijzen willen gaan inzetten om de toegang tot bedrijven of instellingen te reguleren. Economische belangen kunnen daarbij een rol spelen maar ook de wens om de gezondheid van de bezoekers te beschermen (uitoefening van zorgplicht). Op grond van de wet kunnen private partijen in principe vragen om een vaccinatiebewijs bij de toegang tot diensten of voorzieningen. Maar een dergelijke maatregel mag niet leiden tot verboden discriminatie of ongelijke behandeling en moet de privacyregels respecteren.

Private partijen moeten altijd een belangenafweging maken. Zij moeten kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bereiken, dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken. Of de maatregel gerechtvaardigd is, kan verschillen per setting. Voor de afweging heeft de raad een kader ontwikkeld. Volgens de Gezondheidsraad moet de overheid toezicht houden op de gerechtvaardigde inzet van vaccinatiebewijzen door private partijen.

Andere interessante artikelen