Ongevallen

Bij een kwart van de ongevallen is de oorzaak van psychische aard  Op dit moment is bij 23.000 arbeidsongevallen (25%) de hoofdoorzaak met minstens 4 dagen verzuim sprake van psychische overbelasting (denk aan bijvoorbeeld intimidatie en stress). Terwijl de rest (75%) de oorzaak van fysieke aarde (denk aan uitglijden, struikelen, vallen, overbelasting et. cetera) is. U verkleint als werkgever de kans op ongelukken en gezondheidsklachten […]